افتتاح دپارتمان تخصصی پشتیبانی راهکار WALLIX با بهره گیری از نیروهای متخصص Certified شده

افتتاح دپارتمان تخصصی پشتیبانی راهکار WALLIX با بهره گیری از نیروهای متخصص Certified شده

 

دپارتمان تخصصی پشتیبانی از راهکار WALLIX با بهره‌گیری از نیروهای متخصص Certified شده افتتاح گردید.