ارزش ها و اهداف

صفحه اصلی / درباره ما / ارزش ها و اهداف

شرکت راهبرد سیستم نارون

ارائه خدمات مشاوره و طراحی، تامین، پیاده سازی، نگهداری و پشتیبانی زیر ساخت سیستم های اطلاعاتی، در تمامی لایه ها و با به روز ترین و کاراترین معماری های دنیا، اصلی ترین فعالیتهای شرکت راهبرد سیستم نارون را تشکیل می دهد.

برخورداری از نیروی کارشناسی مجرب و متخصص و التزام عملی به نظام مدیریت کیفیت بر مبنای استانداردهای جهانی، ایجاد و تقویت بخش تحقیق و توسعه با هدف تحلیل و انتقال فن آوری به درون شرکت از ویژگیهای شاخص شرکت راهبرد سیستم نارون می باشد.

نیروی انسانی دانش محور ، سرمایه اصلی شرکت محسوب می گردد. برای رشد و ارتقاء این سرمایه ها فراهم نمودن محیط کار مناسب، جبران خدمت بر مبنای عملکرد، توسعه مزایای فرهنگی رفاهی، افزایش فرصت های مناسب جهت رشد و تأمین امنیت شغلی برای کارکنان توانمند و عنایت ویژه به ارتقاء بهره وری نیروی انسانی، ایجاد فرهنگ سازمانی مبتنی بر وفاداری و حفظ و حراست از دانش شرکت در مرکز توجه ما قرار دارند.

ارتقاى فناورى اطلاعات و اعمال پیشرفته ترین تكنولوژى روز دنیا در شرکتها و سازمانهای ایرانی، مشتری محوری، تبعیت از استانداردهای جهانی، اعتلای حرفه و دانش انفورماتیک و فن آوری در سطح کشور بعنوان یک مسئولیت اجتماعی، مشاوره و شفاف سازی صادقانه درحوزه فعالیت های شرکت، پاسخ گوئی به نیاز های منطقی، قانونی و اخلاقی مشتری، حفظ ارتباط با مشتری حتی پس از اتمام قرارداد و انجام به موقع و مناسب تعهدات به مشتریان، ارزشهای بنیادین رسالت شرکت راهبرد سیستم نارون را تشکیل می دهند.

در زمینه فن آوری، رسالت ما پیشرو بودن در استفاده از فن آوری های نوین اثبات شده جهانی در ایران و منطقه می باشد.

کیفیت، کارایی و پاسخگویی به مشتری؛ سه شاخصه خدمات راهبرد سیستم نارون میباشد، این شرکت همواره هدف خود را درک نیاز مشتریان متناسب با شرایط آنها، و در نتیجه ارائه بهینه ترین راه کارهای عملی قرار داده است.

گروه های کاری و فرد فرد کارکنان با مطالعات فردی و گروهی، شرکت در دوره های آموزشی مرتبط و مناسب با سطح مسئولیت و زمینه تخصص و متناسب با پیشرفت فن آوری روز جهان باید خود را به روز نگه دارند و بر این اعتقاد استوار باشند که در راه پیشرفت شرکت وظیفه مهمی بر عهده دارند.

  1. بهبود مستمر کیفیت خدمات
  2. کارگروهي ( تيمي)
  3. ايجاد زنجيره ارزش بين خود و مشتريان خود بر پايه اصول بازاريابي تعاملي
  4. مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی
  5. شفافيت و وفاداري به تعهدات به مشتري