راهکار حصول اطمینان از محرمانه بودن اسناد در شیرپوینتPRIMX

 

777

ZonePoint، رمزگذاری تمام اسناد قرار داده شده در شیرپوینت را ضمانت می‌کند و لایه‌ای از محرمانگی ارائه می‌دهد که شامل هر سند به اشتراک گذاشته شده و یا داده‌ برون سپاری شده می‌شود.

  • Encrypted document archiving

اسناد به طور دائم در پورتال‌های شیرپوینت رمزگذاری می‌شوند.

در هیچ زمانی جابجایی داده‌ها بر روی سرور‌ها، بدون رمزگذاری وجود ندارد. اسناد رمزگذاری شده و به صورت محلی بر روی ایستگاه‌های کاری با کلید کاربران رمزگشایی می‌شود.

  • Secure sharing and collaborative working

ZonePoint، بین کاربران و یا دسته‌ای از پرسنل که دسترسی مدیریتی دارند cryptographic partitioning فراهم می‌کند.

  • Secure outsourcing of data

شرکت‌ها در انتخاب میزبانی داده‌ها چه بصورت برون سپاری به شخص ثالث و چه در ابر، آزاد هستند. در تمام موارد، از داده‌ها محافظت می‌شود.

11 22