WALLIX PASSWORD MANAGER

Password Manager

Centralize Password Management & Central Authentication Service (CAS), Secure Passwords In A Certified Vault, Single Sign On (SSO)

 

راهکار WALLIX فرایندی مطمئن را برای کنترل دسترسی کاربران دارای دسترسی سطح بالا به Device ها، Application ها و Server ها بدون نیاز به در اختیار گذاشتن اطلاعات Account مقصد فراهم می نماید.امکان تغییر، توزیع، کنترل، مدیریت و وضع سیاست ها کلمه عبور تحت یک سیستم پیشرفته مرکزی از طریق این ماژول فراهم می شود. این ماژول امکان بهره گیری از فرایند های مختلف احراز هویت نظیر بایومتریک، احراز هویت چند عاملی و رمز عبور یکبار مصرف و روش های متنوع نظیر Interactive ، Mapping و … در حالت های Proxy  و Transparent فراهم می نماید.