WALLIX SESSION MANAGER

Session Manager

.Monitor & control all privileged user sessions with both real time monitoring and full video audit trail

 

 

با بهره گیری از این ماژول کلیه فعالیت ها و رخداد ها در قالب تریل های ممیزی شبه ویدئو (کیفیت مطلوب و حجم پایین) ثبت و ذخیره سازی می شوند.امکان جستجو آسان و دقیق فعالیت ها، رخداد ها و تغییرات با کامل ترین سیستم تشخیص بصری هوشمند OCR که به ۳ فرایند Keyboard ،Screen و Meta Data مجهز است فراهم می شود. امکان ثبت، کنترل و پایش رخداد ها و تغییرات دسترسی های سطح بالا از طریق ابزار هایی مدیریتی نظیر(SQL, Oracle, vSphere ESX) به منابع حساس با بهره گیری از ماژول WALLIX Application Publishing فراهم می شود. امکان تدوین قوانین برای فعالیت ها، رخداد ها و تغییرات (مجاز و غیر مجاز) بر اساس شرح وظایف کاربران (Profile) وجود خواهد داشت. فعالیت ها، رخداد ها و تغییرات به صورت Real Time آنالیز و پایش خواهند شد، در صورت وقوع رخداد غیر مجاز راهکار به صورت هوشمند عکس العمل آنی و پیشگیرانه نشان خواهد داد و یا سیستم اعلان و اخطار آنی (WALLIX Notification System) فعال خواهد شد.